Philippine Showbiz Today Vol 13 No 24 - Page 25

December 22, 2018 - January 7, 2019 Philippine Showbiz Today 25 CGW Christmas Party CGW (Continous Growth of Wealth) Financial Services Christmas Party on December 14, 2018 at their office at Joyce St. location. The group is headed by Mel Abonita. Photo credit: Apple Plata Y O U R W E E K LY H O R O S C O P E Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19) Cancer (June 21 – July 22) Ano ba talaga ang kailangan mo para mabuhay ka nang maginhawa? Bawat isa sa atin ay may pamantayan kung ano ang makakapagpaligaya. Hindi sapat ang maraming pera dahil hindi mo kayang bilhin ang katahimikan ng damdamin. Mag-isip ka. OK sa ika-18, 19, 27 at 28. Ingat sa ika-16, 17, 23, 24, 29 at 30. Nagdaan ang isang taon nang hindi ka nagpunta sa doctor dahil hindi ka nagkakasakit. Kailangan mong magpa-check up kahit wala kang dinaramdam. Huwag mo nang hintayin na magreklamo ang katawan mo at baka bigla ka na lang igupo ng sakit. Oras na. OK sa ika-23, 24 at 31. Stressful ang ika-16. 17, 29 at 30. Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18) Leo (July 23 – Aug. 22) Hindi ngayon ang panahon upang gawin mo ang isang bagay na malamang ay maglalagay sa iyo sa hindi magandang sitwasyon sa buhay. Kahit Pasko, tiim-bagang na tanggihan mo ang anumang alok sa iyo dahil hindi ka sigurado kung legal ba iyan o hindi. OK sa ika-21, 22, 29 at 30. Ingat sa ika-18, 19, 25, 26 at 31. Huwag kang magmadali na parang mauubusan ka. Kung may makikilala ka na magpaparamdam sa iyo – huwag kang masyadong excited dahil Pasko. Pag-aralan mong mabuti dahil baka hindi naman siya serious na makipag-relasyon. Marami ka pang makikilala. OK sa ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-18, 19 at 31. Pisces (Feb. 19 – March 20) Virgo (Aug. 23 – Sept. 22) Kung naghahanap ka ng romantic partner, ngayon na ang pagkakataon. Magpunta ka sa mga Christmas parties dahil baka doon mo makikilala ang iyong magiging kasama sa buhay. Romansa ang nakasulat sa iyong mga palad ngayon. Samantalahin mo sana ito. OK ang ika-23, 24 at 31. Ingat sa ika-21, 22, 27 at 28. Delikado ang iyong kalusugan sa panahong ito. Kulang ka sa tulog at pahinga. Kapag mahina ang resistensya, mas madali kang makakapitan ng sakit. Pero kahit mahina ka, maganda ang pasok ng pera. Sa kapaskuhan, unahin mo ang magpalakas ng katawan. OK ang ika-18, 19, 27 at 28. Ingat sa ika-21 at 22. Aries (March 21 – April 19) Libra (Sept. 23 – Oct. 22) Wala kang puwedeng sisihin kung hindi ka maligaya. Ikaw ang may hawak sa buhay mo. Nasa sa iyo ang desisyon kung mananatili ka sa isang sitwasyon na miserable para sa iyo. May sarili kang pag-iisip. Pasko na, ikaw ang makakapagpasaya sa buhay mo. OK ang ika-16, 17, 25 at 26. Alalay sa ika-23, 24, 29 at 30. Samantalahin mo ang panahon upang magsimula ng proyekto o negosyo. Buwenas ang anumang uumpisahan mo. Walang sagabal, maayos ang takbo ng pamilya at romansa. Maglinis ka ng bahay para buwenas ang pasok ng bagong taon. Masaya ang ika-21, 22, 29 at 30. Kuwidaw sa ika- 16, 17, 23 at 24. Taurus (April 20 – May 20) Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21) Marunong kang magpahalaga sa mga kaibigan mong nakakatulong sa iyo. Alam nila iyan kaya lagi kang makakaasa sa suporta nila dahil hindi ka maramot. Kung gusto mong bumiyahe at kung kaya ng budget mo, ituloy mo ang bakasyon bago matapos ang taon. OK ang ika-18, 19, 27 at 28. Ingat sa ika-25, 26 at 31. Masaya ang mga natitirang araw ng taon 2018 para sa iyo at pamilya. Maayos ang iyong relasyon kaya huwag mong pabayaan ang iyong sa- rili. Kung kailangan ay magbakasyon ka muna. Tuloy ang negosyo kahit wala ka. Utang mo sa sarili ang pahinga. OK mo ang ika-23, 24 at 31. Ingat sa ika-18, 19, 25 at 26. Gemini (May 21 – June 20) Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21) Kung gusto mong umasenso sa trabaho, kailangang marinig nila ang boses mo. Kung lagi kang tahimik, kahit na mahusay ang trabaho mo, maaaring hindi ka napapansin. Huwag namang masyadong maingay dahil baka makainisan ka. Gawin mo ito sa bagong taon. OK ang ika-21, 22, 29 at 30. Ingat sa ika-27 at 28. Ikaw ang dahilan kung bakit ka nalulungkot. Bakit kailangang balikan mo ang nakaraan? Oo nga’t masaya kayo noon, pero wala na siya sa buhay mo ngayon. Palagay mo ba’y naiisip ka pa rin niya? Malamang ay hindi na. Bagong taon, bagong buhay at pag-ibig. OK sa ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-21, 22, 27 at 28. ● - G.G.