Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 9

Dëgjimi Përkeqësimi ose humbja e aftësisë së dëgjimit krijon një çrregullim lidhur me komunikimin me njerëzit e tjerë. Veçanërisht të moshuarit janë me kufizime të dëgjimit. Murmërimat, fërshëllimat ose zhurma të tjera vihen re ose perceptohen në situata të vazhdueshme ose të përcaktuara (p.sh. stresi) dhe merren si shqetësime. Perceptimi i zhurmave është shumë i ndryshëm tek të moshuar të ndryshëm. Dhënia e ndihmës  Shihni të moshuarin, nëse ai po flet me ju.  Flisni ngadalë, qartë dhe me fjali të shkurtra.  Kujdesuni që ai të mund të shohë fytyrën tuaj, për të lexuar fjalët prej buzëve tuaja.  Përdorni mimik dhe xhestik të dallueshme.  Ndërgjegjësoni të moshuarin, nëse ju keni mendimin që ai dëgjon keq p.sh. kur dëgjon televizorin me zë të lartë, përsëritje të shpeshta të pyetjeve ose asnjë reagim ndaj fjalëve dhe bisedave.  Jepini kurajo atij për të bërë një test dëgjimi, për të tërhequr në rast të dhënë një aparat dëgjimi të rekomanduar nga mjeku.  Bëhuni të besueshëm me kushtet dhe përkujdesjen për aparatin e dëgjimit. Faqe 9