Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 40

VJESHTA E ARTË PËRKUJDESJE PRAKTIKE PËR TË MOSHURIT NË SHTËPI KJO BROSHURË U BOTUA NË KUADER TË PROJEKTIT INICIATIVA PËR PËRFSHIRJE SOCIALE TË TË MOSHUARVE Faqe 40