Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 4

Vetëdija dhe Ndërgjegjia Gjëndja dhe niveli i qartësisë së vetëdijes përcaktohet nga: Reagimi ndaj faktorëve te jashtëm Orientimi i të moshuarit me kohën dhe vendin Qartësia e përjetimeve shpirtërore dhe mendore Aftësia e përfshirjes dhe pjesëmarrjes Shqetësimet e problemet e vetëdijes janë të gjitha devijime nga gjendja normale e ndërgjegjes. Ato mund të jenë shumë të ndryshme në varësi të gravitetit si p.sh hutim, çoroditje të lehta deri humbjet e thella të vetëdijes si dhe kualitetit të saj p.sh. të boshllëqeve në njohje, iliuzone, halucinacione Çdo gjëndje e shfaqur me ndryshime devijuese, lajthitëse të vetëdijes e koshiencës duhet të transmentohet menjëherë pa vonesë tek mjeku, sepse pas kësaj mund të fshihen dhe sëmundje kërcënuese për jetën. Faqe 4