Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 38

Mbështetja në momentet e fundit të jetës Dispononi kohë për bisedën me të moshuarin në prag të vdekjes. Dëgjoheni atë aktivisht dhe nëse ai nuk ju duket koshient. Mos i impononi atij asgjë. Mos e stëmundoni atë dhe mos ju përmbani planit të kujdesit. Siguroni atmosferë të qetë. Mundësoni vizita e njerëzve të cilët ai i dëshiron. Merrni ndihmë për lëvizje të cilat mund të shtojnë dhimbjen e të moshuarit në prag të vdekjes Mundësoini të moshuarit në prag të vdekjes plotësimin e dëshirave e problemeve të pambaruara (amanetet). Respektoni në të gjitha pikat e lartë përmendura të drejtën e vetvendosjes së të moshuarit në prag të vdekjes. Zbatoni porositë terapeutike të mjekut. Vlerësoni shenjat e pashmangshme të vdekjes: Humbje e qetësisë ose apati. Puls të ulët, të çre