Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 32

Parandalimi i Kontrakturave të kyçeve Të moshuarit e rezikuar janë: të moshuarit e paralizuar, të moshuarit që zënë shtratin Dallimi i kontrakturave: Mungesa e funksionit të lëvizjes Grada e bllokimit të lëvizshmerisë së kyçit Dhimbje gjatë lëvizjes Veprime parandaluese Pozicionim korrekt, vendosje gjysëm funksionale ( nëse nuk kemi pozicionim tjetër të rekomanduar) Krahun të përthyer 30 gradë Parakrahu 100 gradë i ngritur lehtë, dora e përkulur natyrshëm Gishtat të përkulur lehtë (pozicion natyral) Këllqet dhe gjunjët mundësisht të shtrirë Këmbët në mbështetëse të butë. Lëvizje të hershëme të gjymtyrëve Sipas mundësive ushtrime të lëvizjes në të gjitha proçedurat e kujdesit psh. gjatë larjes, rregullimit të shtratit etj. Terapi e lëvizjes sipas rekomandimeve të mjekut. Faqe 32