Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 28

Veprimet me Medikamentet Mos merrni medikamente të lëna prej personave të tjerë ose që u ka kaluar data e skadencës, të dëmtuara e të çngjyrosura. Lexoni me vëmendje udhëzuesit e përdorimit, mos ndërroni formën bazë të tyre ( p.sh mos thërmoni kapsulat) Respektoni tamam përcaktimin e dozimit, në rast dyshimi dhe ankese të forta njoftoni menjëherë mjekun pa asnjë vetëtrajtim. Të moshuarit me ndalim alkooli nuk lejohen të marin asnjë ilaç me përmbajtje alkoolike. Për parandalimin e efekteve të pa dëshiruara janë për tu respektuar me rreptësi rregullat 5-Regullat-D: Medikamenti i Duhur: Kujdes se shumë medikamente shfaqjen me të njëjta karakteristika në paraqitje fizike. Doza e Duhur: Kujdes 3 herë 2 t ȁ́х)AѤա5́ɽѕЁ)ͽٔѩٔ)-աɄ͔́مѕ̰ٔ)ɕ/ԁչͣɉѤ)ѕ͠Ёɩȁ̸)ա͠͡Mɕٕ)՝ɩ́Ѩ)Ŕ