Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 2

Përmbajtja 3. Parathënie 4. Vetëdija dhe Ndërgjegjia 5. Shprehjet e Fytyrës, Mimika dhe Xhestika 6. Demenca, Alzheimer dhe Skleroza 7. E folura 8. Shikimi 9. Dëgjimi 10. Matja e Pulsit arterial 11. Matja e Tensionit arterial 12. Paraliza (Insulti Cerebral) 13. Infarkti i Zemres (Miokardi) 14. Koma Diabetike 15. Matja e Glicemise 16. Këmba Diabetike 17. Sëmundjet akute 18. Të fiktit (Lipotimia) 19. Riaktivizimi i Zemrës dhe Mushkerive 20. Osteoporoza 21. Thyerjet e Kockave (Frakturat) 22. Kujdesi për gjymtyrën në Allçi (Gips) 23. Përkujdesja për Kateterin urinar 24. Përkujdesja Intime 25. Ndërrimi i Pampersit 26. Devijimet nga pesha normale 27. Ushqyerja 28. Veprimet me Medikamentet 29. Farmacia e Shtëpisë 30. Pozicionimi 31. Parandalimi i Dekubituesit 32. Parandalimi i Kontrakturave të kyçeve 33. Parandalimi i Trombozave 34. Parandalimi i Pneumonive 35. Lëvizja nga Shtrati 36. Rregullimi i Shtratit 37. Gjumi 38. Mbështetja në momentet e fundit të jetës 39. Veprimet pas vërtetimit të vdekjes Faqe 2