Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte - Page 12

Paraliza (Insulti Cerebral) Shenjat e një insulti cerebral janë: Paralizimi i një gjymtyre (paralizim i njëanshëm), paralizim i fytyrës me shtrëmbërim të buzës me mbyllje të qepallës së njërit sy. Pasojat e një insulti cerebrel janë. Probleme me të folurën dhe gëlltitjen me rezikun e afiksisë dhe mbytjes Në rastin më të keq sjellin humbje të vetëdijes , probleme të frymëmarrjes dhe qarkullimit të gjakut. Të moshuarit e prekur kanë në p ɝѣͤѕͥѕɥѕȁ)5ͅЁɄɅЁձѤɕɅ+ + + + + )ɵɝͽɔ)-ɽ͡Ёͽɔٕɩձ̤)ͅЁɄȁ͡ѥ̀͡Ŕ䤸);͔͡Յɤٕͣ͡饍)ɕͣɥȁи)AЁɅՅɄЁ͡ѥ)ɭթ͕Ё͡Յɤɕȁɤɥѩ)ͽȸ)Ŕ