PEKA 2013 1. 2013

PEKA 2013

PERSATUAN KEJURUTERAAN AWAM

Global Leadership Camp

International Survey Camp

Jom ke luar UTM

GOP - Beijing

Delegasi UTM - UMP

Solat Hajat & Iftar Perdana

Coretan Program PEKA 2013

SELANGKAH KAKI KE FKA, SELAMANYA PEKA DI HATI!