PECM Issue 23 2016 - Page 10

Q Q Q Q VML_WVY[PUNHUK[HJRSLZHSS[OVZLKPMÄJ\S[ 7KHZRUOG·VPRVWSRZHUIXODQGFRQÀJXUDEOH