PEAK marts 2015

N R . 1 M A RT S 2 0 1 5 - F Å D E T B E D S T E U D A F D I G S E LV ÆRLIGT ‘ D E T ER I KKE NO K AT V Æ R E S LA NK – DU SK AL V Æ R E STÆ R K ’. I N T ERVIEW MED M IC HELLE HVIID. ‘Ingen ved, hvor syg jeg egentlig var’. Interview med Lotte Arndal. S TO RT YOGA-TEMA - RE PORTAG E FRA YO GA RETR E AT - GU I D E T IL YO GA FO R KV I N DE R - TE ST AF 30 -DAG E S B IK RA M C HAL L E N G E - ‘DE RFO R S KA L D U DYRK E YO GA’ Læs også Kom i gang med at løbe, træn dig ud af stress, guide til TRX og meget andet.