PBMR 4 (31) / 2016

POLAND BIKE M A G A Z Y N N U M E R R O W E R O W Y 4 ( 3 1 ) / 2 0 1 6 , E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł A T N Y LOTTO POLAND BIKE MARATHON NA MAZOWSZU! ETAP 5: 22 MAJA NADARZYN ETAP 6: 28 MAJA KOZIENICE WWW. POLANDBIKE.PL FB.COM/POLAND.BIKE.MARATHON