Our story wooden brothers prezentacia - Page 2

 Základné imanie spoločnosti tvorí 54 akcií. Nominálna hodnota 1 akcie predstavuje 1 €. Prezident Samuel Kratochvíl Viceprezident financií Viceprezident výroby Viceprezident marketingu Viceprezident pre ľudské zdroje Matúš Mišun Marek Tóth Dávid Fekete Patrik Koller Roland Zelka Andrej Krajčovič Michal Hubinský