Otomobil News Ağustos 2018 - Page 36

MOTOSİKLET HONDA FORZA 250CC Yaklaşık olarak 25 km boyunca yaptığım test sürüşünde rakipleri ile kıyaslarken en çok süspansiyon sistemini sevdim. Analag ve dijital gösterge panelinin tasarımı da son derece şık ve anlık ve ortalama yakıt tüketimi, kalan menzi ]H,XZ1,q',HXH\˜[^YH^XH[qgX[^[ܜ[^B[\[Z[[X[,B,\KZH0YY[[Z]\H휛Y^YB[1,qg1,q',[q,^[ZZB^X\[X[\0훈[HHܞx&YB[\\Z[[^[܋[X[\,BY۝[\Y,[HY\[[훈[K\Z][[HZBힰ[[^q,\XY[^XB[X[HY[X[^[܈H M ]Z\,HXHHqgq',H[1,[X[^[܋[\0힙[Z\H^\,XHZ,[1,B[Z\HY]] Z,[1,H[Z\^Y\[H[Z\,H۝q'BZX[,^H\ZXY[YXBX[^H[[\\Z[ܝB[1,qg1,\X[^[ܜ[^H[Z\[BZ[H N8&Y[]X\[H^[ۙ[\Z[[XZ H][Z\B[^q,HHq'ܘqgXY[[]^Z\pX[XZ[^Z[H[\[\Y[[ZB[YH\\H[[,[[͂'ۙHp[X[\ܚ۝08'BH\[ZKH\[H0훈B\HZ\Z\\\,[H^[XBXXH[HqgX[XZ1,^\,[,B[,[H\Y\Z^[XHܘ[,[,B\\1,^[܈H[܈Hܚ[BXZ,][Z^[۝H[H^X\^X\Z˜\HZ\ZZH][X^q,HY[Y[q'1,^[܋H\[ZH]H1,qg,B,\ZXZHZqgHpZ\BY[]H1,qg,H,\ZXZ\\[^۝H[[Y[K휰H\Z[[^YXZ\Z훈\\H1,qg,Z\,HH[X[\B[X[Y[Q[[,[q,qgˈ\0훘ZB[[H휙H0ZHܝYB\[]\,H^Y\[H[H0훙[[HH\Y[Yܙ\Y\휰YBZ\]qg˂[H[1,[HZH\[1,H\,HZ],q'1,\X[^[ܜ[^H0p\\]0휈[HZHY^YH^q,\XZ™HpZ0囈0YHY\[[