Other Våra gåvokort 2017 - Page 27

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Världen står inför många utmaningar som ingen kan lösa på egen hand. Vi måste hjäl- pas åt att ta ansvar och försöka bidra till att världen blir en bra plats. Vi arbetar med miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). Hållbara produkter Vi tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt. Vi låter dig välja din favoritgåva på egen hand. Då blir det en produkt som du verkligen vill ha och kommer använda, så att vi minimerar onödig konsum- tion och förbrukning av jordens resurser. Det är viktigt att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen. Alla våra leverantörer måste följa de krav och lagar som gäller för ke- mikalier i varor. Vi gör även stickprovskontroller för att säkerställa att kraven följs. Vissa av produkterna är miljömärkta och rätt- visemärkta. Det syns genom de symboler som visas i anslutning till produkten. Dessa produkter har uppfyllt särskilt hårda hållbarhetskrav t.ex. att inga bekämpningsmedel använts i bom- ullsodlingen. Du kan även välja att skänka en produkt genom Human Bridge eller Sveriges Stadsmissionertill bättre behövande. Vilka krav ställer vi på leverantörens arbetsvillkor? Våra gåvokort använder den uppförandekod som tillämpas av BSCI (Business Social Com- pliance Initiative). Den ställer bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Som medlem i BSCI vill vi också att leverantörer ska bli granskade i oberoende kontroller. Det är en kvalitetssäkring för oss, våra leverantörer och för dig. En BSCI-rapport är inget certifikat. Det är ett verktyg för att kunna övervaka och följa upp produktionen på ett systematiskt sätt. Även den bästa leverantören kan ha brister och då måste det finnas ett system för att upptäcka och åtgärda problemen. BSCI är också ett bra sätt för oss företag att samarbeta. New Wave Group har undertecknat Bangladesh Accord, ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerhe- ten inom textilindustrin i Bangladesh. Just nu pågår tusentals inspektioner av fabriker i Bangladesh för att kontrollera säkerheten. Det är ett mycket viktigt arbete som kommer få stor genomslagskraft för miljontals människor som arbetar inom textilindustrin i Bangladesh. Mer om miljön Transport och logistik är en nyckelfråga för oss. Vi är medlemmar i Clean Shipping Network, för att främja hållbar sjöfart. En annan viktig miljö- fråga handlar om att skapa hållbara kretslopp. Våra leverantörer tar sitt producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder lämnar förpackningar på insamlings- stationerna för att återvinnas. Gröna Punkten är ett bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra! Vill du veta mer om vårt CSR-arbete? Besök gärna vår hemsida! 27