Other Lyx kortet 500 - Page 4

Grattis till ditt LYXKORT LEVERANSINFORMATION Den gåva du väljer kan endast levereras inom Sve- rige och skickas som ett postpaket med SMS-funk- tion. När paketet levererats till Postens närmas- te utlämningsställe får du din avi via SMS och därför är det viktigt att du uppger rätt mobilnummer. Din beställning måste vara oss tillhanda innan sista giltighetsdatum som redovisas på kortets insida. Efter detta datum är ditt kort förbrukat och kan ej utnyttjas. Gåvokortet med tillhörande kortnummer är en värde- handling och bör sparas tills din gåva har levererats så att du lättare kan få hjälp vid eventuella frågor. KUNDTJÄNST Kontakta Lyxkortets kundtjänst om du har några frågor eller om något skulle vara fel med din gåva när den har levererats. Felaktig levererad vara returneras fraktfritt, i enlighet med leverantörens lämnade instruktioner. Rekla- mation måste göras inom 8 arbetsdagar efter mottagen utleverans. Retur får först ske då reklamation gjorts. F ö r a t t ko n t a k t a v å r k u n d t j ä n s t l o g g a i n p å w w w.dinl y xgava . se och k licka på suppor t . Lyxkortet ger dig 20% på Kosta Boda Art Hotel. Som innehavare av ett lyxkort erbjuds du 20% rabatt på logipriser på Kosta Boda Art Hotel. Detta unika hotell i de småländska skogarna utlovar med glaskonst, spa och mat en upplevelse utöver det vanliga.