OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 9

Nádej životu Úinná podpora lieby onkologických ochorení BioBran je v súasnosti považovaný za pravdepodobne najsilnejťí prírodný výživový doplnok na zvýťenie imunity organizmu aj proti najzávažnejťím ochoreniam. Imunotop s.r.o. Raianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Tel.: 02/4463 5707 WWW.BIOBRAN.SK • potláa nežiadúce úinky chemoterapie a ožarovania • zvyťuje obranné schopnosti organizmu aj pri najzávažnejťích ochoreniach • výrazne zvyťuje aktivitu NK buniek - prirodzené zabíjae, ktoré sú považované za bunky prvej línie v boji proti nádorovým ochoreniam • je netoxický a bez akýchko vek ved ajťích úinkov • jeho úinky sú dôkladne klinicky aj laboratórne overené • je vyrobený zo 100% prírodných látok, ktoré nie sú geneticky modi kované Imunotop s.r.o. Raianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava Tel.: 02/4463 5707 WWW.IMUNOTOP.SK NKCP je prípravok, vhodný na zmenťenie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. Pozitívne ovplyv uje najmä stavy, zapríinené nedostatoným obehom krvi. • ažkosti v oblasti dolných konatín, vredy predkolenia, opuchy konatín • bolesti hlavy a ťije, migrény, poruchy pamäte • trombózy v gravidite a ťestonedelí • hlboká žilová trombóza poas dlhých letov (economy class syndrom) Znižuje riziko vzniku trombózy