OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 5

Oficiálny partner Svetový de diabetu www.worlddiabetesday.org Spolone to dokážeme GLB.DIA.11.08.32 Vydané: 25.10.2011 Kráajte, bežte, plávajte, bicyklujte, tancujte, skáte alebo preskakujte... po celom svete. Diabetologická divízia spolonosti Sano“ … spolu s Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF) … vás žiadajú o aktívnu podporu Setového d a diabetu. Pridajte do ŤSvetového krokomeruŽ vzdialenos, ktorú ste zdolali. Navťtívte www.make-every-step-count.com a zistite ako! BO JUJME P ROTI DIA BETU. TE RAZ! Zapojte sa aj vy a podporte udí trpiacich diabetom www.make-every-step-count.com Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. … Einsteinova 24 … 851 01 Bratislava … tel.: +421 2 33 100 100 … fax: +421 2 33 100 199