OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 46

Rajsk vplyv okolitej prrody Nzkych Tatier, bylin- kami presiaknut prrodn ozn, vetko snbiace sa s dokonalou architektonickou shrou mate- rilov pouitch v interiroch, psobia na nv- tevnkov naozaj blahodarne. Nvtevnk akoby prekroenm prahu dvier Hotela Partizn**** na Tloch zabudol, e jeho uponhan ivotn tl bol dovtedy jeho dennodennm spolonkom. Vracaj tu toti uom loveka samotnho. Tunajie NATURE Wellness Center sp a vetky predpoklady wellness trendov ako ivotnho t- lu sasnho loveka a jeho rodiny. Novozriade- n Wellness ako aj samotn Hotel Partizn**** ponka absoltnu spoluprcu tela, rozumu a du- e, ktor sa stala filozofiou jeho sluieb. Dospe- l si oddchnu v panoramatickej whirpool a rov- nak efekt dosiahnu v oddychovej zne, kde svoj pokoj njdu v nru sun. Bylinkov tera-pia pookreje zmysly, tradine rmske Laconium, dopome z tela vyli kodliv ltky a k celko-vej atmosfre v duchu nvratu G&7V֖RvVW727NfVfVO&RG&nbEU"vVW726VFW"iWFFFRWWfW&FPVRFW&R&W6WNBfRo@vR&G&WRF.6gfgGV6RvVW72ffR6GR 斦Rֶ6Y'7F&V&6RFG6R2Nf&VWFF&oFfF֒0F֒FR'VFvn6&FW'R&&6fRFRFV'F⢢RffBF'RNbVb7G&VFR6fV6RVGRf&VV7G&NvRfPVRoֆFRF0Bv&6bfW&V6&f>6RWfVFo67N&VG7FgVRg6 FF&BFVo6&W7F&bbF&Rw&W6n6VG&26VƶfR&R"FWn@BRg&fV6ƖFf6&f>6>66斶b26FRCS֖W7BF7VRWG&F&Rf&&ƗFR&W7F&bFW&VRFV6斶R&fPrRiG..f.f7F&FFVF/ƖVF禮FƖRb.6'F6FW&VVvBFRbWG&F&R Of&WfVFV2&&.6&F6oրVFVBGV6g'&B6'BbFVƒ'F⢢N6R&F/&W6RFƖVFbF&ֶWfV6W&RYVGR.6RGR&7FRB&VRRR"&֖RPnF6禮R&6FW2o&g.FB6ޖ6V&bFVƒ'F⢢N6F&FW&&&W7fV@'FR66֒ Viac informci njdete na www.partizan.sk Wellness odbrava stres oskar www. zdravsi.sk 4646