OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 38

História firmy VAMEL sa datuje od roku 1992, kedy svoju innos zahájila výrobou jednotkovej rady prístrojov pre fyzikálnu liebu. Prvým bol prístroj pre liebu ultrazvukom Sonoter S1, kto- rý sa úspene uplatnil na trhu vtedajej SFR ako prvý ultrazvuk domácej výroby. Vývojová rada bola doplnená prístrojom pre laserotera- piu Biolaser L1 a elektrolieebným prístrojom Neurodyn D1. Postupne sa dop ali aj alie prí- stroje dvojkovej rady … elektrolieba s vákuovou jednotkou, multifrekvenný ultrazvuk, parafínový kúpe, magnetoterapeutický prístroj a lymfodre- nážny prístroj. K prístrojom sa vzápätí pridružila výroba stolíkov a manipulaných ležadiel, a postupne sa rozíri- la ako samostatný sortiment, asto aj na základe požiadaviek odberateov o pecializované vyho- tovenia.V súasnej dobe je okrem prístrojov pre fyzi-kálnu liebu v ponuke firmy iroký sortiment ležadiel … vyetrovacie (bežné dvojdielne, pre so-novyetrenia gynekologické, kardiologické) alej ležadlá pre fyzioterapeutov manipulané jedno až sedem segmentové, zákrokové stoly, kreslá pre krné ambulancie, odberové, gynekologic-ké a nemocniné postele. V ponuke sú ležadlá s pevnou alebo elektricky nastavitenou výkou, s polohovaním pomocou piestov, prípadne elek-tromotorov.Sortiment zdravotníckeho nábytku dop ajú záste-ny, schodíky, peciálne stolíky pod rôzne lekárske prístroje (vyrábané na mieru), stoliky pre pacien-tov a lekárov, laviky do akární rôznych vekostí a farieb a kovové liekové a kartotené skrine. Samostatnou ponukou firmy je program Beauty (kreslá a prísluentvo pre kozmetiku a pedikúru) a zariadenia ambulancií pre veterinárnych leká-rov (zákrokové stoly a prísluenstvo).Firma VAMEL sa ako výrobca snaží prispôsobo-va požiadavkám zákazníkov na individualizáciu žiadaného produktu. Rozmery ležadiel, kresiel a stolíkov vie upravi, ponúka výber viacerých farieb kontrukcie - poda vzorkovníka RAL a 30 farieb koženkových materiálov na alúne-nie, z ktorých si urite každý vyberie.Poas dlhoroného pôsobenia na trhu získala firma vea spokojných zákazníkov, medzi ktorých patria nielen veké pracoviská ako nemocnice, polikliniky, kúpele, &V†&–Ć—F&î’6VçG.ĆR˘?Śˇ&öÖîŇĆVž&’âöś–RY×FRć–R7FRŽśŚîֶ֒f—&גÂŚRŚVFćöGV6Ž’6ÖVGŚ’ć–6‚Ś&FBRśöâ×FˇG’îŚFWFRöBö'.Śś֒ŕ Vyrobené na Slovensku Už takmer 20 rokov pôsobí na Slovensku firma VAMEL, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom zdravotníckej techniky. oskar www. zdravsi.sk 3838