OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 35

Po íta ové vyaetrenie ciev ArteriografomArteriograf zistí Váa skuto ný vek pod>a stavu Vaaich tepien.Skuto ná d:~ka náaho ~ivota závisí od stavu cievnej sústavy!V asným zistením aterosklerózy sa mô~me vyhnúe srdcovému infarktu!AKCIA! PREVENCIA INFARKTU10 minútové bezbolestné vyaetrenie arteriografomAteroskleróza? Zú~enie ciev? Srdcový infarkt? Krvácanie do mozgu?MÔ}ETE IM PREDÍSd! Vyaetrenie arteriografom Vás mô~e zachránie pred pred asnou smreou! NEBOJTE SA! NE AKAJTE! VY}IADAJTE SI TERMÍN VY`ETRENIA!Meranie telesnej výakyMeranie telesnej váhyEKG testVyaetrenie hustoty kostí denzitometrom - 10 ¬Miesto a termín vyaetrenia, viac informácií:Vyaetrenie stolice nad 45 rokovVY`ETRENIE CIEV PO ÍTA OVÝM ARTERIOGRAFOM AJ V MIESTE VÁ`HO BYDLISKA! INFO@MEDPREV.SK ARTERIOGRAF DISTRIBUTION & MARKETING WWW.MEDPREV.SK AKCIA NA PREDCHÁDZANIE SRDCOVÉHO INFARKTU A SÚ ASNE VY`ETRENIE STOLICE NA RAKOVINU HRUBÉHO REVA ! AKCIA 1. BALÍK: 1 osoba 40 ¬Po íta ové vyaetrenie ciev ArteriografomMeranie telesnej váhyEKG test V PRÍPADE OBJEDNANIA SA E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY DÁVAME AL`IU Z=AVU 1 ¬ ! PRIHLASOVANIE A INFORMÁCIE: Bratislava - info@medprev.sk, 02/20 771 117, 0 Koaice - kosice@medprev.sk, 055/622 55 42, 0917 277 453948 171 182 Meranie telesnej výaky Vyaetrenie stolice nad 45 rokov Vyaetrenie hustoty kostí denzitometrom - 10 ¬od 2 osôb 30 ¬AKCIA 2. BALÍK: 0918 848 533