OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 3

OSKAR PLUS VI. roník, íslo 2/2011 príloha asopisu Oskar Dátum vydania: 12. 12. 2011 asopis je írený zdarma, roziruje ho spolo nos OSKAR SK s.r.o. a kolportéri. Vydáva: OSKAR SK s.r.o. 1. mája 17 902 01 Pezinok I O: 36 287 024 Adresa redakcie: Oskar Obrancov mieru 2 902 01 Pezinok tel.: 033/641 2006 fax: 033/641 2008 e-mail: redakcia@oskarsk.sk www.zdravsi.sk Šéfredaktorka: Monika Mikloviová miklovicova@oskarsk.sk Obchodná riaditel’ka: Miroslava Verevárska 0903 775 093 veresvarska@oskarsk.sk Grafika: grafik@oskarsk.sk Foto: Foto titulka ISIFA shutterstock.com archív redakcie a intitúcií Tla : SINEAL, spol. s r.o. Bratislava www.sineal.sk Registra né íslo: EV 2099/08 Upozornenie: Informácie v asopise boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek to- mu nepreberáme žiadnu zodpovednos za správnos respektíve úplnos údajov. Redakcia OSKAR SK a iní na príprave asopisu sa podieajúci partneri nezod- povedajú za kody vzniknuté na základe týchto informácií. Každé využitie infor- mácií je na vlastné riziko itatea. Medi- cínske informácie v naom asopise, nechcú a nesmú v žiadnom prípade na- hradi lekárske poradenstvo, diagnózu a oetrenie. Vydavate nezodpovedá za obsah a pravdivos inzerátov.Diabetes: skutoná výzva ................4Vedci vyvinuli krvný test na zistenie nedostatku vitamínu D .....................7Opuchy pri chronických ochoreniach žilového systému a ich lieba ....................................................8Nestaíte s dychom? ......................10Kód zdravého života .......................13Poda profesora Sándora Erdsa FLAVIN7 umocuje nádeje pacientov na uzdravenie ...............14Pomôžme im bojova! .....................15Hadáte vhodný vianoný darek pre svojich blízkych? ......................17Enzým serrapeptáza .......................18Enzýmy … iskry života .....................23—ance pacientov v boji s rakovinou môžu byt väie, Kúom je testovanie KRAS génu 24Nedarí sa vám otehotnie? ............28Erektívna dysfunkcia ......................30Zápal tichý zabijak! .........................32Skríningovým vyetrením proti infarktu ...............................................34 o je vlastne psoriáza? ..................36Ochorenia títnej žazy ...................39Kedy zavádza príkrmy … v 4. i 6. mesiaci? ........................40Infekcia moových ciest ................41Marhule a ich jadrá - cenné dary prírody ................................................42Osobná a emocionálna záaž pri starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou ...........44Wellness odbúrava stres ...............46Vitamín C ...........................................47ENDOMETRIÓZA môže ohrozova až každú desiatu ženu ...................48Pokroky unikátneho slovenského výskumu apokrinných a holokrinných mechanizmov ......50 4 423618403018 33