OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 29

Kyselina listová je známa ako vitamín B9, vitamín M alebo folacin. Jej názov pochádza z latinského slova ŚfoliumŽ … list. Má výrazný vplyv na regene- ráciu a vznik nových kožných buniek. Taktiež je dôležitá i v biochemických reakciách. udské telo potrebuje Folacin na regeneráciu DNA kož- ných buniek a ich obnovu. Deti i dospelí potrebujú kyselinu listovú na výro- bu zdravých, ervených krviniek a na prevenciu proti anémii. Vemi aktívna je v nervovom systé- me. Jej nedostatok môže spôsobi mnohé zdra- votné problémy, napríklad tráviace problémy, anémiu, depresie, podráždenos. O NOVÉ VO FOLACINOCH LIRENE? 1. INOVÁCIA - teraz 100% aktívna kyselina listová v jej novej, aktívnej forme, stabilné a ťpeciálne lipozómové sféry, ktoré zvyťu- jú jej prienik do hlbťích vrstiev pokožky. 2. VÝRAZNÉ AKTÍVNE KOMPLEXY A AL—IE AKTÍVNE ZLO™KY prispôsobené veku - sil- nejťia a viac kompletnejťia akcia na po- kožku, prispôsobujúca sa jej veku, väťí synergický efekt. 3. GARANCIA VY——EJ EFEKTIVITY - rýchlej- ťia a lepťia absorpcia na pokožku a vä- ťia intenzita regenerácie. 4. VÝSLEDKY DOKÁZANÉ TESTAMI LIRENE FOLACIN ACTIVE 30+ OCHRANA A HYDRATÁCIA Po 30-tke sa regenerácia a obnova pokožky zo- slabuje. Produkcia kolagénu sa znižuje a objavu- jú sa prvé vrásky. Je potrebné zaa s vhodnou kozmetickou starostlivosou a hydratáciou. Nová línia produktov LIRENE FOLACIN ACTIVE 30+ obsahuje inovatívny aktívny komplex FoliMoistTM - 100 % aktívna kyselina listová, ktorá stimuluje re- generáciu kožných buniek a ochrauje ich. Aktivátory hydratácie kyselina hyalourónová + phytokolagén zabezpeujú hydrorovnováhu pokožky. Bambucké maslo ochrauje a pomáha zachova hydratovanú pokožku až po dobu 24 hodín. Mandový olej pokožku zjemuje. Ochran- ný faktor SPF 5 (80 % UV ochrana) pokožku chráni pred slneným žiarením. DOKÁZANÉ EFEKTY: Prirodzene mladá, vyhladená pokožka, bez vrások Viditená regenerácia - 85% Zlepťená pevnos a pružnos pokožky - 81% Vyhladenejťia pokožka - 81% Zvýťenie hydratácie - 89% LIRENE FOLACIN INTENSE 40+ REDUKCIA VRÁSOK A SPEVNENIE Okolo 40-teho roku veku sa zaínajú proce- sy biologického starnutia pokožky. Tá sa stáva suchťou, menej elastickou a vrásky sú viac vidi- tené. Preto treba zvoli aktívne ingrediencie ako tie zo skupiny vitamínov B obsahujúce kyselinu listovú alebo skupinu vitamínov A a E. Nová línia produktov pre ženy po 40-tom roku života obsahuje komplex FolacythenolTM . Jeho výnimonos spoíva v úinnej kombinácii 100 % aktívnej kyseliny listovej, vitamínu E, D-panthe- nolu, alantoínu, glycerínu, kyseliny hyalurónovej a bambuckého masla. Komplex má výrazný pro- tivráskový efekt, silný vyhladzujúci a zjemujúci úinok. Posiluje kolagénovú ťtruktúru pokožky a zvyťuje jej pevnos. Vitamín E je jeden z naje-fektívnejťích atioxidantov, ktorý chráni pokožku proti vplyvu voných radikálov. Spolu s kyselinou listovou znižuje procesy photo starnutia pleti. S ochranným faktorom SPF 8. DOKÁZANÉ EFEKTY: Redukcia hlbokých vrások a pevnejťia pokožka Viditene pevnejťia pokožka - 83% Hlboké vrásky redukované - 72% Omladenie tváre - 86%** Zlepťený farebný tón pleti - 66% LIRENE FOLACIN ADVANCE 50+ REDUK- CIA VRÁSOK A REGENERÁCIA Pokožka žien v tomto veku potrebuje silnú re- generáciu. Nie sú to len vrásky, ale suchá, me- nej elastická pokožka, ktorá môže by náchylná k väťej pigmentácii. Komplex pre zrelú ple je potrebný. Inovatívny aktívny komplex FoliCumE je mi- moriadne úinnou kombináciou 100 % aktívnej kyseliny listovej a medi , ktoré stimulujú regene- ráciu pokožky, obnovujú poťkodené DNA bunky. Me ochrauje cievy, zlepťuje okyslienie, tvor- bu kolagénu a elasticitu. Kyselina hyalurónová a avokádový olej znovuvytvárajú lipidový film, vyživujú a hydratujú pokožku. Vitamín C ju chrá- ni proti nepriaznivým vplyvom voných radikálov. Ochranný faktor SPF 10 zabezpeuje až 90 % UV ochranu. DOKÁZANÉ EFEKTY: Viditený liftingový efekt - 91% Zlepťená pružnos - 91% Vyhladená pokožka - 86% Redukcia vrások - 79% www.lirene.sk, www.obra.sk www.facebook.com/lirene NOVÁ A LEP—IA LIRENE FOLACINLÍNIA 2929