OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 25

Prírodný produkt Fortuna Vitae je unikátna forma organicky viazaného jódu, registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR od roku 2004 Produkt Fortuna Vitae je jedine ţ ný za studena lisovaný tekvicový olej s organicky viazaným jódom Jeden z najvä ţ ších svetových objavov v biochémii, ocenený špi ţ kovými odborníkmi z Cambridgeskej univerzity - normalizuje funkciu štítnej ž  azy - bráni vzniku a rozvoju kardiovaskulárnych ochorení - prevencia vzniku a terapia osteoporózy - odstra  uje únavu, závraty, zlepšuje pamä " - zvyšuje ochrannú schopnos " imunitného systému - pomáha pri ateroskleróze, hypertenzii, diabetes mellitus, psoriáze, neinfek ţ ných zápalových procesoch prostaty, disbakteriózach ţ reva - predchádza tvorbe nádorových buniek a napomáha organizmu pri za " ažujúcej lie ţ be nádorov - zvyšuje detoxika ţ nú schopnos " pe ţ ene - podporuje obnovu buniek a reparáciu tkanív Ú ţ inky oleja sú blahodarné pre organizmus, už samotný tekvicový olej je zdrojom antioxidantov, predovšetkým vitamínu E (tokoferolov), ktoré v zna ţ nej miere chránia polynenasýtené mastné kyseliny. - Fortuna Vitae s organicky viazaným jódom je vhodný pre deti aj dospelých, pre všetkých, ktorí pracujú a žijú v neustálom strese. Je dôležitý pre ženy v staršom veku na všetky ženské problémy, vrátane menopauzy, ale tiež pre mužov – predchádza zápalu prostaty, prípadne ju pomáha uk  ud  ova " . - Fortuna Vitae v neposlednom rade upravuje metabolizmus, ţ ím pomáha redukova " prípadnú nadváhu. - Jód je dôležitý pre zdravý fyzický a mentálny vývoj die " a " a po ţ as tehotenstva. Vhodný aj pre tehotné, doj ţ iace matky a deti. www.fortunavitae.sk 0905 834 189 AKCIA: Pri zadaní objednávky zadajte heslo pre z  avu „OskarFV“ a získate z  avu vo výške 15% sumy objednávky. Akcia platí pre objednávky do 31.1.2012.