ORQUESTRA'T - Page 8

Concert Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes, es necessari recordar-los les actituds que esperem d’ells durant el concert i per això es recomanable que els nens i nenes sàpiguen que assistiran a un concert de música on s’escolta, no es parla. Els professionals que actuen, la resta de públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi pot haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. Cal recordar-los també que visitaran un espai únic com és l’Auditori de Barcelona, amb més de 40.000 m2 construïts que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tot tipus. També seria bo recordar-los que a les diferents sales de l’Auditori està prohibit menjar i beure, així com també està prohibit abandonar la sala a mitja actuació, per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per aquestes necessitats abans o desprès del concert. Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo, que abans d’entrar a la sala, s’induís als alumnes a la tranquil·litat i un cop dins la sala es vetlli pel seu comportament durant el concert. També seria bo recordar que no s’ha d’acompanyar la música picant de mans, aplaudint o xiulant si no és que es demana quelcom des de l’escenari (peces participatives). Un concert sense unes actituds correctes no és educatiu i nosaltres som un servei educatiu. Per això, ens reservem el dret, si cal i d’acord amb el professor de cada grup, de demanar a alguna persona o centre que abandoni la sala de concerts si la seva actitud en distorsiona la bona marxa o dificulta l’aprofitament de l’espectacle a la resta de companys. Durant el concert Orquestra’t l’alumnat participa de manera activa Escoltant i observant: - la varietat de peces breus i contrastades que interpreta l’orquestra; el volum i quantitat de músics i instruments que la formen; la riquesa de moviments expressius que el director transmet; les mil i una sensacions que cadascú sent i capta... - la riquesa de moviments individuals i/o per parelles que realitzen les dues ballarines; la seva harmonia corporal viatjant per l’espai; les seves interaccions i jocs amb l’orquestra; la relació, plena de matisos, entre la música i el moviment corporal de cadascuna... - les projeccions que apareixen a la pantalla del fons de l’escenari. Creant una coreografia: - Les ballarines i l’orquestra convidaran el públic a imitar uns moviments que tenen la seva essència en els gests dels músics i del director. No és necessari saber-ne la coreografia; la Cecília i la Mireia seran les que ens ensenyaran els moviments partint de la imitació. La música serà l’encarregada de posar-hi l’energia i el tempo. Dossier pedagògic Orquestra’t 8