ORQUESTRA'T - Page 59

El concertino: És el principal violí. Indica a la secció de corda les intencions tècniques o d’interpretació del director. S’encarrega de coordinar els arcs i els atacs de tota la corda i de tocar les parts solistes. En les orquestres més petites, que toquen sense director (com en les orquestres dels segles XVII i XVIII), el concertino pot assumir totes les funcions de la direcció musical i també s’encarrega de dirigir els assajos parcials, si n’hi ha. - Quants instruments de la família del vent fusta, o de vent metall, o de percussió de l’OBC en aquesta fotografia? Quins noms tenen? Hi ha sis músics que estan en pausa, quins són? Foto: Assumpta Burgues - Quins són els instruments de doble llengüeta que veus en la imatge? Quin és l’instrument de llengüeta simple que no apareix en la imatge? Foto: Assumpta Burgues Dossier pedagògic Orquestra’t 59