ORQUESTRA'T - Page 57

Podeu donar-lo imprès en format carta, per tal que dedueixin el pas del temps, la introducció de nous instruments, l’aparició del director...; també poden donar color a les diferents famílies. Us en presentem la mostra: Imatges i detalls que podem suggerir i captar durant el concert Hi ha tot un ritual que hem d’observar en començar el concert, quan tots els músics de l’orquestra s’han assegut al seu lloc i sembla que tot està a punt:  L’entrada del concertino El concertino fa normalment la seva entrada a l’escenari quan la resta dels components de l’orquestra ja estan asseguts -el públic sol aplaudir - i supervisa l’afinació -demana a l’oboè que toqui la nota la -. El públic fa silenci perquè els músics puguin afinar.  El la de l’oboè És l’oboè qui dóna la nota la a l’orquestra per afinar: 442 Hz o vibracions per segon. L’oboè té l’afinació més estable, condicionada per qüestions d’humitat, temperatura, etc. Els altres instruments no són aconsellables, per exemple, els de metall tenen parts mòbils, els de corda pot variar-ne l’afinació.  Entra el director/a d’orquestra. Una vegada afinada l’orquestra entra el director. L’orquestra s’aixeca i saluden el públic. A partir d’aquest moment ja pot començar el concert! Dossier pedagògic Orquestra’t 57