ORQUESTRA'T - Page 56

Sobre els instruments de l’orquestra Abans d’assistir al concert Orquestra’t hem d’haver treballat l’agrupació instrumental orquestra. L’impacte visual i sonor que una orquestra pot fer a l’alumnat, depèn dels coneixements previs que els haguem aportat. Donar nom a cada instrument i a cada família; reconèixer el timbre i la producció sonora dels diferents instruments musicals... és un treball auditiu i visual, que creix i es perllonga al llarg de l’escolaritat. En l’apartat de Materials hi ha enllaços amb activitats que ajudaran a treballar aquest tema. Preguntes que ens podem fer abans del concert Preguntes que es poden fer sobre la formació orquestra; coneixements que cal pensar i deduir; qüestions que hem de plantejar sense donar respostes immediates: - Els instruments de l’orquestra tenen una posició determinada. Quins creus que són els criteris que motiven aquesta distribució? - L’orquestra és una formació instrumental que va néixer al segle XVII al Barroc. Creus que sempre ha tingut les mateixes proporcions; el mateix nombre d’instruments? En el web de la Dallas Symphony Orquestra (DSO Kids), en l’apartat de materials i recursos per a mestres, podeu trobar un material imprimible (en blanc i negre) molt interessant, on es pot comparar l’evolució de l’orquestra des del Barroc fins als nostres dies: http://www.dsokids.com/visitthesymphony/seatingchart/default.aspx? Dossier pedagògic Orquestra’t 56