ORQUESTRA'T - Page 53

emperador local i sedueix la princesa Anitra, que balla per ell. Totes aquestes experiències el fan dubtar d’allò que és realment i decideix tornar a casa. Més endavant visita la cova del terrible rei de les muntanyes, que pretén que es casi amb la seva filla, però Peer se’n escapa. Després de tantes vicissituds, arriba al seu poble, que sempre l’havia estimat i esperat; finalment obté la pau que sempre havia buscat. Referències del personatge Peer Gynt a wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt Fragment interpretat a Orquestra’t: A la casa del rei de la muntanya Peer Gynt, vagarejant per les muntanyes, és seduït per una Dama Verda que el condueix al palau del seu pare, el Rei de les Muntanyes. En la seva cova s’iniciarà en tota mena de ritus màgics i misteriosos. El rei, un personatge màgic semblant a un troll o gnom, pretén casar la seva filla amb Peer. Aquest, però, no vol renunciar a la seva llibertat i aconsegueix fugir. El fragment descriu la persecució intensa del fugitiu. El tema musical d’aquest quart moviment de la suite, és presentat pels contrabaixos en pizzicato, mentre els fagots l’acompanyen. En les següents repeticions del mateix tema, els papers s’inverteixen i van jugant amb la melodia, que encara es mostra lenta i continguda. A la segona secció (compàs 26) el mateix tema es va desplaçant a una sonoritat més aguda, protagonitzada pels violins en pizzicato i els oboès. La densitat de l’acompanyament orquestral va augmentant; s’inicia una transformació progressiva del tempo que no cessarà fins el final. En la tercera secció (compàs 50) el tema s’incorpora a tot el gruix de l’orquestra que es va densificant i accelerant amb un ritme de dansa diabòlic i frenètic. Al compàs 74 apareix la coda amb un canvi de ritme i uns silencis impactants que ens menen al final (compàs 88) amb la intervenció dels instruments de percussió, imitant uns cops de tralla. Té una durada aproximada de 2:25’’ Referències de: A la casa del rei de la muntanya a wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/A_la_cova_del_rei_de_la_muntanya Podem escoltar aquest fragment al YouTube en la versió de l’Orquestra Filharmònica de Berlín. Director Neeme Järvi. (6 de maig 2010): http://www.youtube.com/watch?v=pPLXNmKvLBQ Destacar el factor de contrast entre la tessitura dels instruments que porten el tema: - els violins (aguts) prenen el relleu als contrabaixos (greus), tots de la família dels instruments d’arc. - els oboès (aguts) prenen el relleu als fagots (greus) tots de la família de vent de doble llengüeta. Aquesta comparació referma el sentit d’unitat de l’obra i el traspàs entre les diferents famílies d’instruments. Aquest moviment de Peer Gynt és un bon exemple musical per treballar el canvi de tempo. La comparació entre el ritme del tema, tal i com es presenta al començament i com resulta al final de l’obra, és un clar exemple d’accelerando. Dossier pedagògic Orquestra’t 53