ORQUESTRA'T - Page 31

7.4 La Dansa eslava núm. 8, Furiant d’Antonín Dvorák La forma musical d’aquesta Dansa l’hem presentada en un musicograma en la proposta didàctica núm. 3. 8. Tractar la informació amb els mitjans que ofereix la competència digital Mostrar interès per cercar informació sobre l’OBC, l’Auditori, els instruments, els compositors i les seves obres... és una de les competències bàsiques presents en el tractament de la informació i la competència digital. Proposem a l’alumnat, segons la seva edat, mirar al Youtube algunes de les obres que escoltaran al repertori Orquestra’t; buscar en els webs de les entitats culturals organitzadores, aspectes específics com: quin concert està preparant l’OBC aquesta setmana?; quin repertori interpretarà la setmana que ve?; on està l’Auditori de Barcelona i amb quin transport podem arribar-hi?. Indagar informació d’altres orquestres de Catalunya... Dossier pedagògic Orquestra’t 31