ORQUESTRA'T - Page 22

5. Orquestra’t és immersió, observació, descoberta, escolta... Conèixer l’orquestra com a formació instrumental, amb la classificació dels instruments musicals que la constitueixen, és un treball que cal fer abans de l’assistència al concert. De fet, Orquestra’t és una immersió al món orquestral. L’anada al concert pot ser la culminació d’un treball previ fet a l’aula, un espai d’escolta on posar en evidència tot allò que s’ha après, parlat..., tot el que hem deduït, relacionat, vist, qüestionat....; també pot ser el trampolí per iniciar noves recerques i més preguntes. Per arribar a fer el salt en l’aprenentatge dels instruments, hem de fer molts jocs de relació, moltes audicions de reconeixement tímbric; hem de mirar moltes imatges i vídeos; hem d’escoltar molts tipus de músiques... És un procés que s’inicia a educació infantil i va creixent amb relacions i moments significatius: cada mestre/a té al seu bagul de recursos moltes i variades receptes... Us proposem mirar l’apartat: Per saber-ne més: els instruments de l’orquestra, on podreu trobar activitats i preguntes que ens podem fer abans, durant i després del concert, relacionades amb els instruments i l’orquestra. També hi ha propostes i jocs en l’apartat Materials. La majoria són activitats CLIC trobades a internet, amb imatges i exemples musicals. Com que coneixem la “pressa” que els infants tenen en acabar aquestes activitats, us proposem iniciar-les i analitzarles en grup i prosseguir-les individualment o com a treball a casa. Al programa de mà Orquestra’t que us donaran en assistir al concert, hi ha un joc de relacionar les parts d’alguns instruments musicals que està pensat especialment amb l’objectiu de trobar els elements que configuren el seu so i la seva anatomia. També us proposem mirar altres propostes ja presentades en d’altres dossiers pedagògics editats per l’Auditori – Educa, que treballen els instruments musicals amb propostes didàctiques diverses: http://www.auditori.cat/ct/auditori/oferta_musical/auditori_educa/index.aspx La proposta que volem exposar en aquest apartat és una mirada a la partitura de l’orquestra. Els directors, cada vegada que obren una partitura, s’enfronten a molts pentagrames lligats, que poden contenir les notes de fins a 20 instruments a la vegada! Amb una mirada general, com un vol d’ocell, han de ser capaços de saber què interpreta cadascun dels instruments de l’orquestra, des dels més aguts, -els pentagrames que estan a la part superior de la partitura -, als instruments més greus, com els contrabaixos, -que el seu pentagrama es situa a la part inferior -. La partitura és una eina de treball compartida entre la idea musical del compositor i el director d’orquestra, que té la responsabilitat de donar personalitat al so que els músics interpreten. En l’apartat Per saber-ne mes... autors i obres, hi ha exemples de partitures d’orquestra. Seleccioneu-les i presenteu-les al vostre alumnat. Nosaltres us n’hem escollit dues pel seu contra