ORQUESTRA'T - Page 12

escoltats... les dinàmiques (pp, p , mf, f), l’ expressió (crescendo, accelerando), el tempo (adagio, allegro, presto...) - Diàleg de com amb varietats de músiques es poden expressar, a través del moviment del cos, idees i emocions. - El treball de les ballarines i el coreògraf: reconèixer en la seva gestualitat i moviments l’harmonia entre música i expressivitat corporal; així mateix valorar el seu treball constant i la seva disciplina - Valoració de la diversitat de judicis i arguments que susciten les composicions musicals i les interpretacions de les ballarines - Interès per la recerca d’informació sobre els compositors, l’OBC, l’Auditori, la dansa... - Percepció que a través de la implicació i de la constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió i a la creació artística - Interès, valoració i respecte davant el treball conjunt dels músics de l’orquestra i de l’harmonia en els moviments de la dansa Interpretar i crear - Interpretació de les cançons Marxa dels Tres Reis i Frère Jacques procurant una correcta afinació, dicció i tècnica vocal - Interpretació de les frases melòdiques d’orquestra: tema de la Serenata per a corda en Tempo di valse d’Antonín Dvorák i tema de la Dansa noruega núm. 2 d’Edvard Grieg, procurant-ne algunes variacions i improvisacions - Participació en jocs que facilitin la imitació de la forma de tocar dels diferents instruments de l’orquestra. Observar amb detall la seva posició, dits... - Lectura individual i col·lectiva de musicogrames que visionin l’estructures les danses de Grieg i de Dvorák - Elaboració d’un mural individual i/o de grup que expressi plàsticament el caràcter de la música de diferents obres, donant importància al traç i al contrast - Interpretació i creació de moviments i coreografies amb les músiques del concert, tot treballant la coordinació tant individual com col·lectiva - Interpretació i creació de músiques i acompanyaments de músiques del concert amb percussió corporal i instruments de percussió escolar - Lectura de partitures de temes que s’interpreten durant el concert - Direcció espontània d’obres que s’interpreten a Orquestra’t amb diferenciació dels diferents caràcters i tempos - Assumpció de responsabilitats que afavoreixin dinàmiques de treball cooperatiu i participatiu en l’elaboració del treball plàstic, coreogràfic i musical - Interès, valoració i respecte per les elaboracions plàstiques i les coreografies pròpies i de grup Dossier pedagògic Orquestra’t 12