ORQUESTRA'T - Page 10

Professorat Propostes didàctiques Currículum Orquestra’t és un concert d’immersió dins l’orquestra amb la participació activa de la dansa. És un concert ideat per a l’alumnat de Primària. Així, els continguts tenen un ampli ventall de concreció. S’entén que la música, la dansa i l’educació visual i plàstica hi són representats i presents, formen part del concert i de les propostes didàctiques. Objectius didàctics relacionats amb les competències bàsiques Competències bàsiques Comunicativa lingüística i audiovisual Objectius didàctics Expressar oralment, corporalment i plàstica les informacions i impressions extretes dels coneixements apresos sobre els instruments, el món de l’orquestra i les propostes musicals Experimentar i indagar les capacitats expressives de l’orquestra simfònica i els seus instruments; de la dansa i de la posada en escena. Apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres, ja sigui una improvisació instrumental, una interpretació de música en moviment, o bé una expressió plàstica al voltant d’una música, entenent que és una manera de comunicar-se, d’expressar els sentiments, les idees... Entendre la música i la dansa com a llenguatge que neix de la necessitat d’expressió / comunicació de les persones Artística i cultural Identificar i reconèixer els noms dels instruments i les seves principals característiques: producció sonora, família, timbre... Identificar la frase musical com a element articulador de la forma Reconèixer la repetició (cànon), la variació i el contrast com a configuradors de la forma Identificar la forma ternària: A B A Memoritzar i reproduir diversos elements bàsics components d ‘una obra escoltada: el ritme i la línea melòdica; així com títols i autors Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereixen la veu, el cos i els instruments, mitjançant els llenguatges artístics i la realització de projectes expressius i de comunicació Apropar-se al món dels compositors i a la seva experiència vital de la música Tractament de la informació i competència digital Utilitzar les TIC per buscar informació sobre els compositors i les seves obres i per consolidar els continguts apresos sobre els instruments de l’orquestra i les seves famílies Apropar-se a la programació que ofereix l’Auditori Matemàtica Entendre el tempo com a mesura del temps Identificar la mètrica com a subdivisió i accentuació del temps D’aprendre a aprendre Apreciar que les experiències pròpies i conjuntes poden esdevenir un espai de diàleg i enriquiment. Interactuar en les converses Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’experiències, idees i valoracions en el procés creatiu propi i dels altres Dossier pedagògic Orquestra’t 10