Opinio Volume VXI

OPI NI O I NZET LOYALI TEI T GEZELLI GHEI D EEN FIJ NE KERST EN GELUKKI G NIEUWJ AAR!