OOG VOOR AFRIKA 12 - Page 26

Z A u id fr ika D e ademloze decors vormen de hemel op aarde . V an bush tot beach , van golvende wijnlanden , hoge bergketens naar de droge K aroo . W ereldsteden als K aapstad en J ohannesburg . M et safaribestemmingen om bij weg te dromen en steeds weer naar terug te keren . Z uid -A frika , dé bucketlistbestemming , met voor ieder wat wil ( d ) s .