OOG VOOR AFRIKA 12 - Page 23

Z imbabwe W eer terug op de toeristische kaart . M et natuurlijk de donderende V ictoria F alls en de machtige Z ambezi , H wange en M ana P ools als nationale parken en een adembenemende natuur . H et was hier waar onze liefde voor A frika begon .