OOG VOOR AFRIKA 12 - Page 18

45 Intervieuw ‘Schrijvers liegen allemaal de waarheid’ Tanzania is het land waar onze vaste columnist Rik Felderhof een huis op de heuvel liet bouwen en waar hij een aantal maanden per jaar doorbrengt. Om te schrijven. Het derde deel van zijn Vliegenvanger-trilogie verscheen in mei 2017 en speelt zich voor een groot deel af in Tanzania. Tijd dus voor een goed gesprek over De schoonheid van de leugen onder de bladeren van de bananenpalmen met uitzicht op Mount Meru. De schoonheid van de leugen speelt zich voor een groot deel af in Tanzania. Hier groeit Olivia, de hoofdrolspeelster van het derde deel van de trilogie op onder de beschermende vleugels van Mzee Amoz en de excentrieke Duitse barones Helga von Biss- acker die in de buurt van Arusha een lodge runt. Neem ons mee naar jouw fascinatie voor dit land en haar bewoners. En wat we daarvan terugvinden in het boek. ‘Ik ben vooral verbonden met Tanzania doordat ik er woon. En dan is het heerlijk om het te beschrijven. De geuren, de houtvuurtjes, de langzaam draaiende ventilatoren aan het plafond. Het is een andere wereld, een wereld die mij fascineert. Ik heb in Afrika heel veel geleerd. Ook doordat ik dagelijks optrek met lokale bevolking en de mensen met wie ik samenwerk. Een van hen is Andreas. Hij is opgegroeid bij de Mbulustam, was als jongetje sc 6W&FW"vr"66VVW&FRf"6f&vG2FFV2FR&GFVFRvPV&FVvRfW"FRv6VFVFRVVgBfW&vVVf7FfW"FRGWW"vB7FVWf7BWB&&V7FWB( fW2vV6v"( RV6BvvVBƖWFVRV&ƖfW"WBG66vƖFVVVvVVw&VRfFRWBF&&fVVV7G&&WvRVVWBVV"vGFRvƶVFRwf&&G&WfV( RRFRvƶV( fW&'&FR7FFRƗf斷FR( FBFRF( 2fFRVV( ( ֗766VB֖VFW"FvV( vƲ( ( FVRvVVV2RVFW#( ( f&vVrFW"FRFV6R"fW&FW"WBf( ( WB2rvVVFV( ( ֗766VWBfW""FVV( ( VƲVB2vVB( ( V'BRVVWVRVFW"( ( R2fW&VFV( ( W"( ( WBWfV2fW"F"WBR&VVrVRVFV WB2&Vw&RRW&VRvBVƶRFr2VV&GFRFRPVB6FVBFBvVB( FBƖB2VVW&fV7FR6&FRvFR&&VVv2ЦVBWBWfVVVFVFv&VFBFRw&VF:FVf"Ɨf( 2WVvBF( V"G&V2WB&VvWfW&B2&VvVVGBF@V6RFBfVBFƜ:2Bg&FW&V6FBRBW@"fFW"FR2'G2f"fǖrF7F'2vBvW&VFRvRЧfrf'W6FW&V6BRv&GBfW&FFW&BF"FRvWrЦVBfVV"W'6VFR"vRWfVVV&Vw&P&v7VV7Bv&FVRvVƶvVWFVW@&&FW2fVVFvRF"VV&&W2FRF"FR66WFW"v@V"'WW'g&Wrv&GBF"WBRFR&6FvRv'FP7FWBVVvFV7Ff""VV6'BvRpVBg&FRVVWr&WG&V&B&"fVFr "66'&VwBVW'BFVVWB7vƒ"FR&G6VVV66VBfFRGWW"v7B( WfVFW'Vr"FRW6VG&VRGVG6R&&W2FRVVFvP'VBVFRƗfBV6VWBW2vBw&VBV&VBVVgB"VFvW6BVvWfFVVVWBWVRWVvBv&RVg2WfVFR7FW"fआFW"v2WBfBRFBRVƲfFRG&RFVVfFPfƖVvVfvW"VV&Vw&R&V'BvW'VBf"VV`VW"g&WvV( VVgFN( ( FVFBFBWBf"WG22VfVVVFW&Rg&WvVf@VvWV66f&FW"WW&rV&VVBRV&&VVVআVVWfV6FW"FR'VrRV&&VFRW'f&rVWB&FW"Ч6VbVWBWfVFR&VFfW&VFB7&VVB֖V&FWRVvf&766W"2VV&FW&Rg&Wrf""Ч&FW"V"֖7&FRvWfFVVVg&WrFRW"&֖FRvWfrvFRVF"VVVvVFvRBVVvVPg&WrFRFVRrv2VFW2FRfFRFW&VFRP66BWB&V"VFW'2&Wg&VBWBFRVFW'2fआFW"Fbv2VV&VvVFvRv7BfFRf֖ƖR2V6P7VVFRVvw&r7FW"V6BRFW"V +FRfW'FR&VVG&Rv&ffVFRVƖrfVVWWfVVF&&fVvVVfFVGvVRFV'2vVG&vVF"FRFW&֖VFPFV7C&VvW7FW'FW'