Oferta szkolenia 2017 oferta szkoleniowa 2017

DOFINANSOWANE KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ... caikewe co jzsezce uykwra nsaz mzóg? BE HAPPY - JĘZYK ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY Do nansowany projekt języka angielskiego przygoto wujący młodzież do zdania egzaminu maturalnego bądź uzyskania certy katu językowego TOEIC. „Be happy” pozwoli na komunikację bez bariery językowej, znakomicie przygotuje do zdania egzaminów. Kurs łączy metodę tradycyjną 60 h i bezpośrednią 60 h. Projekt skierowany do osób w wieku 17-19 lat. 60 % do nansowania, cena: 6,- zł/h JĘZYK ANGIELSKI WOLNOŚĆ MÓWIENIA Do nansowany projekt szkoleniowy języka angielskiego przygotowujący do uzyskania certy katu językowego TOEIC. Zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią 80 h i tradycyjną 80 h. Pokonywanie bariery w komunikowaniu się, rozumienie ze słuchu, swobodne mówienie. Kurs skierowany do osób powyżej 18 roku życia. 60 % do nansowania, cena: 6,- zł/h SZYBKIE CZYTANIE P S A Z A R Szybkie czytanie to gimnastyka dla Twojego mózgu, rodzaj joggingu intelektualnego, który pozwala utrzymać umysł w świetnej formie przez całe życie. Poprawa pamięci, lepsza koncentracja, szybkie czytanie, techniki pamięciowe i 100% zrozumienia czytanego tekstu. 40 % do nansowania, cena: 540,- zł Dni Otwartych Drzwi na 08-09.09.2017 15-16.09.2017 Bezpłatne lekcje próbne przez cały rok! Akademia Nauki, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, tel. 85 744 32 10, kom. 512 015 152, bialystok@akn.pl, www.bialystok.akn.pl za dla jęci dz a e iec du ka i i cy m łod jne zie ży