Oferta szkolenia 2017 oferta szkoleniowa 2017 - Page 2

MAŁY ODKRYWCA Pasjonująca przygoda z nauką czytania dla dzieci już od 3 roku życia! To najważniejszy okres w rozwoju Twojego dziecka, odkryj jego ogromny potencjał do naturalnego uczenia się przez zabawę. Zaczarowany Zajączek (3-4 latki) Celem kursu jest nauczenie dzieci czytania w podstawowym zakresie słownictwa, zainteresowanie dziecka słowem pisanym, rozwinięcie inteligencji poznawczej i emocjonalnej oraz wzmocnienie koncentracji, pamięci i chęci odkrywania otaczającego go świata. Ciekawa fabuła zajęć pełna zabaw i eksperymentów naukowych. Przygoda na bezludnej wyspie (5–6 latki) Doświadczając i eksperymentując dzieci poznają wyrazy, wprawiają się w pisaniu, rozwijają twórczość i spostrzegawczość, dzięki temu w sposób spontaniczny i bez wysiłku nauczą się czytać przed pójściem do szkoły. W programie jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami oraz eksperymenty naukowe. Dobrzy kosmiczni piraci (6–7 latki) Program obejmuje naukę czytania i pisania dla dzieci kontynuujących zajęcia Małego Odkrywcy bądź dla tegorocznych pierwszoklasistów. Kurs łączy metody pracy szkolnej i przedszkolnej, pomaga dzieciom łagodnie wejść w rytm wymagań, które stoją przed nimi w nowym środowisku szkolnym. MATEMATYKA Odkrywamy narzędzia edukacyjne pomagające Twojemu dziecku rozwiązywać problemy związane z matematyką. Ćwiczymy podstawowe umiejętności matematyczne, uczymy precyzji i wytrwałości. Zachęcamy i motywujemy dzieci, by swobodnie myślały, pisały i mówimy o matematyce, a przede wszystkim by ją polubiły! Matematyka z Lego MoreToMath (6-7 latki) Program More To Math to trening pozwalający na zwiększenie kompetencji matematycznych. Dzięki pracy z lubianymi klockami LEGO uczniowie trenują liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie i wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach uczymy dzieci podstawowych technik koncentracji, które później samodzielnie wykorzystują w codziennej nauce. Mistrzowie Matematyki (7-9 latki) Kurs, który rozwija talent matematyczny jak również pomaga dzieciom z trudnościami w nauce matematyki. Szybkie i efektywne metody zapamiętywania, dzięki którym rozwiązywanie zadań stanie się wyjątkowo proste. Poprzez ten kurs dzieci rozwijają zainteresowania matematyczne i odkrywają, że matematyką można się bawić. Wyzwala to dużo radości i podnosi wiarę w siebie. MĄDRE DZIECKO Wyzwalamy naturalny potencjał Twojego dziecka, dajemy mu narzędzia do doskonałego funkcjonowania w szkole i społeczeństwie. Uczymy dzieci jak się uczyć. Nauka rozwoju intelektu dla dzieci od 7 do 12 lat. Przygoda na planecie Tina (7-8 latki) Kurs podnosi sprawność i jakość czytania, uczy posługiwania się mapą myśli oraz technikami pamięciowymi. Przeprowadzane eksperymenty naukowe rozwijają w dziecku samodzielne myślenie, wnioskowanie, a przede wszystkim pokazują, że nauka może być ciekawa. To szansa dla dzieci z trudnościami w rozpoznawaniu liter oraz tych, które mają niewielki kontakt z czytaniem. IQ Agenci (8-9 latki) Trening rozwoju intelektu i odkrywania własnych zasobów wewnętrznych dziecka. Celem programu jest wyrobienie nawyków prawidłowego uczenia się. Rozwijanie sprawności czytania, pamięci i koncentracji. Galaktyczna przygoda Jedi (9-10 latki) Priorytetem kursu jest poznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi oraz technik, które pomogą dziecku w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego. Poprzez gry i zabawę dziecko poznaje swoje mocne strony, podnosi pewność siebie, radzi sobie z własnymi emocjami. Dzięki koncentracji i form relaksu z łatwością zapamiętuje to, czego się uczy. Czarodziejska Akademia (10-11 latki) Program kładzie nacisk na umiejętności szkolne. Dziecko odkrywa swoje możliwości i talenty. Jest świadome swoich zasobów, a tym samym ma więcej pewności siebie, dzięki czemu bez stresu odniesie sukces w szkole. Eksperymenty naukowe podsycają pasję poznania świata i zaciekawienie wiedzą z zakresu chemii, zyki i biologii. Uczeń z charakterem (11-12 latki) To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dobre oceny, wiedza, rozbudzenie pasji i satysfakcji z nauki. Usprawnienie jakości czytania, trening pami ęci i praca nad koncentracją. Nauka notowania, dzięki której czytane zagadnienia będą lepiej rozumiane i na dłużej zapamiętane. Stymulowanie myślenia wielokierunkowego, twórczego. Radzenie sobie ze stresem, sztuka autoprezentacji. UCZEŃ Z KLASĄ 26 spotkań 2x 60min 1x tydzień 207 zł za miesiąc Odkrywanie własnej indywidualności, budowanie poczucia kompetencji, szybkie czytanie i trening radzenia sobie z emocjami. Uczeń z klasą (13-16 latki) Program rozwoju intelektu i szybkiego czytania. Kurs wyposaża w konkretne narzędzia, techniki i wiedzę. Kształtuje umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem. Trening pamięci, wyższa samoocena oraz praca nad autoprezentacją. Doskonałe przygotowanie do egzaminów i nauki w szkole średniej. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE z efektywnej nauki - Jeśli Twoje dziecko ma trudności w nauce, a Ty masz konkretne oczekiwania, by mu w tym pomóc. - Jeśli Twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione, a Ty chcesz rozwijać jego talent. Sam decydujesz o ilości spotkań oraz preferencjach dni. JĘZYK ANGIELSKI Efektywna nauka języka angielskiego od 3 roku życia! WOW English (3-5 latki) 30 spotkań 1x 50min 1x tydzień 110 zł za miesiąc Program wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do łatwego zapamiętywania i przyswajania nowych angielskich słówek. Dzieci uczą się poprzez zabawę i aktywną komunikację. Zajęcia wzbogacone o interakcję z nativespekerem, komunikującym się z dziećmi na każdych zajęciach poprzez piosenki i lmy. Zadbaj, 30 spotkań by Twoje dziecko odpowiednio wcześnie mogło osłuchać się z nowym językiem. Kids English (6-12 latki) 2x 50min 1x tydzień 125 zł za miesiąc Efektywna nauka języka, która poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi uczy dzieci całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika sprawia, że uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy, a wszystko to przeplatane jest odpowiednio dobranymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają proces zapamiętywania nowych partii materiału. Zajęcia odbywają się w grupach z podziałem na wiek dzieci. 55 spotkań Teens English (13-16 latki) 2x 50min 2x tydzień 158 zł za miesiąc Szybka, efektywna nauka porozumiewania się w języku angielskim tzw. metodą bezpośrednią opartą na konwersacjach. Kurs obejmuje dużą ilość słownictwa i struktur językowych w praktyce, przełamuje barierę językową, pomaga w posługiwaniu się językiem w zakresie czterech umiejętności: słuchania, czytania, pisania i mówienia. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE z języka angielskiego Możesz zdecydować o intensywności nauki, wybranym materiale oraz preferencjach dni. JĘZYK HISZPAŃSKI HOLA! (3-6 latki) 30 spotkań 1x 50min 1x tydzień 110 zł za miesiąc Program oparty o wiele elementów ogólnorozwojowych. Im więcej zmysłów angażujemy w naukę, tym łatwiej uczymy się nowych słówek. To właśnie dlatego na lekcjach słuchamy piosenek, śpiewamy, tańczymy, kolorujemy, a słowa mimowolnie się przyswajają.