Odgłosy z Cieszkowianki listopad

Nr 1 i 2 2017/18 W numerze: • • • • • • Nasza szkoła w jesiennej szacie Kto w tym roku pracuje w gazetce i dlaczego ukazała się dopiero teraz? Samorząd Uczniowski się melduje Co działo się podczas pierwszych dwóch miesięcy roku szkolnego? Konkursy Ankiety