NYU Black Renaissance Noire Volume 18 Issue 3 - Fall 2018 - Page 118

L-R: QU I NCY TROU PE, (U N I DENTI FI ED MAL E), KELVYN B EL L , RAN DY WE STON ON P I ANO, MARC H, 2015 BAC KG ROU N D L-R : RA N DY WE STON, H AM I ET B LU I ETT, O LIVER L AK E, MARC H , 20 15