Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 19

string. Det blev oven i købet bestemt, at alle andre skildringer af Frans’ liv skulle brændes. Dette skete dog heldigvis ikke. Vi ser også, at det er dette værk, som har inspireret Giotto til billedserien over Frans' liv i Basilica di San Francesco i Assisi. Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved Bonaventuras fremstilling som værende den mest autentiske kilde til Frans’ liv. Paul Sabatier, den franske Frans-forsker fra slutningen af 1800-tallet, havde det synspunkt, at Bonaventura forsøgte på at ensrette billedet af Frans for at skabe ro i den stridende orden, hvor strammere og slappere, spiritualer og konventualer, ikke kunne blive enige. I den sammenhæng mener kritikerne, at Bonaventura har ude- ladt skildringer af de hårde og primitive vilkår i de første år og om Frans’ mistro til lærdom som en fristelse til hovmod. Han ville derved legitimere den form, som ordenen nu havde taget med velord- nede klostre og lærde brødre som ham selv. che. Hvis det er korrekt, må Fioretti være skrevet inden 1348, hvor han døde som provincialminister i Le Marche. Denne forfatterangivelse passer jo godt sammen med, at netop Le Marche (Mark Ancona, som Johannes Jørgensen kalder det) øst for Umbrien spiller så stor en rolle i Fio- retti. Sabatier, den franske forsker, som jeg se- nere vender tilbage til, finder Fiorettis hi- storiske værdi større, end mange af hans samtidige forskere vil tildele den. I mod- sætning til mange andre mener han, at og- så de historier om Frans, som ikke findes hos Thomas af Celano og Bonaventura sagtens kan have en historisk kerne i de- res hovedsag, om end der i detaljerne nok kan ses legendens omdannende værk. Han mener, at første del af Fioretti, den som har det største vingefang, i sin kerne bygger på broder Leone beretninger, mens anden del er beretninger, som Ugo- lino har samlet i Le Marche. Fiorettis store betydning ligger i, at den er blevet folkebog; den indeholder de mest kendte historier om Frans. Vi kender jo vist alle legenden om ulven i Gubbi pFVgVFRv:fFRFVW"&WfW@:g7Brf'FBf",;&rf6Rr&ƒЧfW"FWB7FFwl:ff6W"7FFr766,;&V,;vW"F6rVBvVf'L:fƖvW bvRbVvVFW&Rg&f&WGF6&FW"6&fW"FV㠮( fƶWBV6W"FVR&r6:g&W"FW@VfW"VW6W6:f2VVFVƖvRl:g&Bd$UED6VfFVR6:fFƌ;&W"V,;fW"VW B2|:RfFW&RFFWB֖FFVFW'6&gBV,;'6rwVG6&W7GFVFR7VF6g&26fVFW"&VG7BFWBW"fЦ&WGF( FR6:R&7FW.( 6fWB&RfV6W"FVR&rf"FV2WL:fVƖvPGFW"F֗6W26B֖GBWfV&WBr ;FRФf&WGFW"&WfWBF3FWBvR:fvvV6Vl:W"FV2FB:V&RrVЦVW"Bf&fGFW&VW"VVvƖ''VV'VW"FW"FVF2vVl;FV6Vf'FRf2f"f"VFV6BR"rBƗb