Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 10

En af kapucinerne fra Brasilien var blevet træt med den enestestående udsigt over dalen hørte om Klaras liv. Ikke mindst den gamle del af kirken med korset, som talte til Frans, gør indtryk. Vi nåede også at besøge domkirken San Rufino, hvor Frans blev døbt. Søndag formiddag var til fri afbenyttelse. Efter højmessen i klostrets kirke valgte vi messen i San Francesco – en meget smuk oplevelse, som vi delte med mange andre i en stopfyldt Overkirke. Om eftermidda- gen spadserede vi til La Rocca med stop på Piazza del Comune på vejen, hvor vi hørte om de historiske udgravninger, de indmurede målangivelser på stof, mursten og tagsten m.m. Johannes Jørgensens hus med historien om hans liv og forfatter- skab, den tidligere kirke, som nu danner rammen om en udstilling af det smukke Taukors og Mariafiguren, som ændrer udtryk alt efter, hvordan den betragtes. La Rocca bød på enestående udsigt over by- en og omegnen i let buldrende torden, m [H0HZXY[\][Bܙ[\ܚYKZYY[][Y]0H\]\[BK[ZYYY[\ݰ霜H]BH0Hܝ[Y]Y\X[HZ[]0H[[0HHZ\Y[]ZHYY Y[[[]BH[\[Y0\YZ\Z˂X[Y0H[Y\[\YXK܈[ݙ[HZYH]H]Hܝ[ BHHY[\ܚYKH[YH[ݙ\[B[[Y[\Y[[H]\\H[X\K][Y[H]Y\H[ ][܂\HY[\YY\X[BX[Z\X[[H[Z0YY \ܚY[H[YY][]8$]H\[Z\]YY[KY\\B]Y[[܈HHܚ[]YYX\X\™ܛݙ[\ܚ[][[Y]0B[\]\[8$霈]Y[Y雙] HYY[\\YY K['Y[['H\\HH]\K\]H\YXH]YHYY[\B[H[\XH^[ۘ[K܈]\ܙBL