NWP BYB Magazines Vår & sommar 2018 - Page 9

Tailor vill bryta trenden! Plast är det vanligaste skräpet i världens hav som i en allt snabbare takt håller på att förvandlas till soptippar med förödande långsiktiga effekter på det maritima livet. Varje år hamnar ofantliga mängder plast i haven och det fylls på i en allt snabbare takt. Traditionella plaster bryts inte ner och processen för biologiskt nedbrytbara plaster tar väldigt lång tid. Bara fem procent sköljs upp på stränderna resten finns kvar i haven. Om trenden inte bryts finns det mer plast än fisk i haven 2050. Polyester är en oljebaserad produkt från ändliga fossila resurser som tär på jordens reserver. Vid återvinning av plastavfall utvinns Recirkulerad Polyester till polyester- fiber för material till textil och konfektionsindustrin på ett resursbesparande sätt. Serien REPEAT med Recirkulerad Polyester NEWLIFE™ är ett steg att minska miljöpåverkan med hållbara föränd- ringar genom ett större produktansvar och att producera kläder på ett mer miljömässigt och resursbesparande sätt. Materialet i REPEAT-kostymen är en blandning av NEWLIFE Polyester från insamlade PET-flaskor tillsam- mans med Virgin wool/Merinowool (mulesing free) och elasthan-stretch för högre komfort. REPEAT-plaggen är designade och tillverkade för att hålla längre och därmed förlänga användartiden med mindre miljöpåverkan som följd. REPEAT gör det möjligt att tydligare ta position med ditt varumärke för en bättre miljö & framtid med samma klass och stil som tidigare. Läs mer om kollektionen på s. 16–17 och upptäck att det är ett enkelt val! PSI SUSTAINABILITY CEREMONY AWARDS WIESBADEN 2017 Vi är stolta över att kunna erbjuda ett helt nytt återvunnet klädkoncept i kategorin återvunnen dressad profil genom vårt samarbete med Tailor. På PSI SUSTAINABILITY CEREMONY AWARDS i WIESBADEN under 2017 mottog de utmärkelsen Most Recommended Product 2017 i kategorin Sustainable Product – Textile. Detta breddar New Wave Profiles produkt- utbud i helt rätt riktning, då vi under 2018 satsar stort på den för oss så viktiga miljöfrågan. NEWLIFE™ är en certifierad recirkulerad polyesterfiber från PET-flaskor som använder en mekanisk process utan kemikalier. Processen, som kräver ett mindre antal steg i tillverkningsprocessen, konsumerar mindre energi, vatten och el samt släpper ut betyd Ёɔ <ȃ٥Ʌ؁ɅѥչԵѕȀ͕ͥɅ)5%1+Y MAI%9Y%I5MS119%9Xā-A=1eMQH) <($$($9ݱAP$($)չԀ͕Ʌ$(%5ىɥ$()9I$0% <$(؁5($(̰ <(ܰȁ5($(԰ <($(Ȕ$(($($)YQQ8(̰؁ѕ(ѕ$(Д($