NWP BYB Magazines Vår & sommar 2018 - Page 4

Tiden går förbaskat fort när man har roligt! Skandinaviens största brandingkoncept firar 20 år! Branding är en av alla de områden som utvecklas enormt snabbt både kreativt och tekniskt och vi som jobbar varje dag med att skapa effektiv och effektfull företagsprofilering mås- te ständigt utvecklas för att ligga rätt i trender, rätt i prisbild och rätt i våra kunders marknadsföringsprocess. Nu har det gått 20 år sedan vi bestämde oss för att bli bäst och proffsigast på marknaden. Vägen dit var samarbete, ett stort engagemang och gemensamma mål. Det skall vi fira tillsam- mans med våra kunder. Inte som andra Vår kedja New Wave Profile bildades 1998, då med namnet Profile Professionals. Redan då var profilkoncernen New Wave starkt drivan- de bakom idén att ha starka relationer med alla led i distributionen och tidigt var Torsten Jansson, företagets grundare, och hans inköpare på plats i Kina och Sydostasien för att etablera personlig kontakt med produktionen. Detta var på mitten av 80-talet, den kinesiska mark- naden var ännu relativt sluten och kontakterna gav New Wave unika möjligheter. Hemma i Sverige låg New Wave inte heller på latsidan. Vi var många profilföretag ute i landet som besöktes flitigt och förutom intressanta produkter och koncept så talades det mycket om hur branschen skulle kunna utvecklas. Det låg vision i luften från start! När New Wave börsnoterades 1997 lades en ännu högre växel in och genom den expansion och de förvärv som gjordes av kända varumär- ken i samma period så realiserades även idéerna om ett marknadsfö- ringssamarbete, en kedja. Våren 1998 presenterades Profile Professio- nals på en kundträff i Barcelona och det första steget var taget. Vi vill vidare! Från början låg fokus på bra erbjudanden genom koncentrerade inköp och centrala kampanjer, medan vi medlemmar fortsatt byggde våra lokala varumärken. Samtidigt växte New Wave vidare och varumär- kesportföljen och produktbredden blev bara större och större. Det innebar att koncernen kunde tillgodose mer och mer av våra behov och att vi blev mer och mer tighta. Många av oss ville nu utveckla ked- jekonceptet ytterligare och marknadsföra oss under ett gemensamt varumärke. 4