Nuoret Lakimiehet Vaaliextra 2015 - Page 7

Tutustu ehdokkaisiin Antti Toponen 96 Lakimies Valmistunut 2014 TY 1. Lakimiesliitto tarvitsee päivityksen nykypäivään. Juristien työn luonne tulee jatkossa muuttumaan radikaalisti teknologian kehittyessä ja työelämän pirstaloituessa. Näihin haasteisiin ei vastata vanhakantaisella ammattijärjestömentaliteetilla, vaan Lakimiesliiton on kyettävä uudistumaan vastatakseen muuttumaan toimintaympäristöönsä. Tätä muutosta eivät tule toteuttamaan liiton vanhat toimijat, vaan liiton muuttaminen vaatii uusia tekijöitä. Lisäksi liiton organisaatio lukuisine valiokuntineen on reliikki, joka vaatii ravistelua. On tarkasteltava liiton toimintaa kriittisesti ja pohdittava miten se saadaan toimimaan tehokkaammin ja vaikuttavammin. 2. Kasvava työttömyys, joka johtuu maamme taloudellisen tilanteen ohella ylisuuriksi kasvaneista koulutusmääristä ja lupalakimiesjärjestelmästä. Koulutusmäärien alentaminen ja lupalakimiesjärjestelmän muokkaaminen tai poistaminen auttaisivat ongelman ratkaisemisessa 3. Lakimiesliitto kuntoon! Hanna-Maria Seppä 97 Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Valmistunut 2012 TY 1. Valtuuskunnan toimikenttä on hyvin laaja ja jäsenenä pääsee seuraamaan aitiopaikalta, mitä alallamme sekä Lakimiesliitossa tapahtuu. Laaja-alainen tietämys on hyvä pohja päätöksenteolle sekä vaikuttamiselle myös muissa Lakimiesliiton toimielimissä. Haluan valtuuskuntaan, jotta voin laajentaa tietämystäni ja olla täten parempi vaikuttaja. 2. Koska toimin itse oikeudenkäyntien parissa, niin näen suurimpana ongelmana tällä hetkellä lupalakimiesjärjestelmän, joka vaikeuttaa nuorten juristien työllistymistä aikana, jolloin työllistyminen on jo muutenkin vaikeampaa kuin ennen. Näen asian myös periaatteellisena ongelmana, koska olemme tilanteessa, jossa OTM-tutkinto ei tarjoa pätevyyttä osaan lakimiehen tehtävistä. Ongelmasta päästään eroon lisäämällä OTM -tutkintoon valinnainen kurssi, jossa voidaan suorittaa ns. lupalakimiespätevyys. Tietysti ongelmasta päästään eroon myös lakimuutoksella, jossa alunperinkin osittain hutiloimalla tehty muutos yksinkertaisesti poistetaan. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole mielestäni todennäköinen. 3. Käytä äänioikeuttasi! Matti Lajunen 1. Valtuuskunnassa tarvitaan nuoria juristeja pitämään huolta nuorten äänen kuulumisesta. Monissa Lakimiesliiton tehtävissä toimineena liitto, sen toimintatavat ja -kulttuuri ovat minulle tuttuja ja uskon tästä olevan hyötyä myös valtuuskuntavaikuttamisessa. 2. Vastavalmistuneiden juristien työttömyys on lyhyessä ajassa kasvanut voimakkaasti ja samanaikaisesti sisäänottomääriä on väliaikaisesti korotettu. Erityisesti julkisella puolella juristityöpaikkoja on viimeisten vuosien aikana vähennetty ja ollaan edelleen vähentämässä osana laajempia valtionhallinnon kokonaisuudistuksia, ja tällaiset vähennykset kohdistuvat usein ensimmäiseksi virkaiältään nuorimpiin. On varmistettava, että nuorille juristeille riittää koulutusta vastaavia tehtäviä ja uralla etenemismahdollisuuksia myös jatkossa. Tämä edellyttää aktiivista vaikuttamista niin sisäänottomääriin kuin lainsäädäntöön. 3. Lähetä kirje - Lakimiesliitto maksaa postimaksun puolestasi! Kiti Karvinen 98 Legal counsel Valmistunut 2011 TY 1. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Lakimiesliitto on minun näköiseni organisaatio. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole keski-ikäisten ay-jäärien johtama pulju. 2. Huono työllisyystilanne. Vaikutetaan katkaisemalla koulutusmäärien kasvu. 3. Lakimiesliitto edesauttaa yhteiskunnan ja talouden toimivuutta – ei jarruta sitä. Iina-Mari Supperi 99 Asianajaja Valmistunut 2010 HY 100 Asianajaja Valmistunut 2010 HY 1. Mielestäni Lakimiesliiton valtuuskunta kaipaa lisää aktiivisia ja sanavalmiita nuoria juristeja. Tällä hetkellä Lakimiesliitossa toimivista aktiivisista henkilöistä liian pieni osa on nuoria juristeja ja haluaisin omalta osaltani olla vaikuttamassa liiton tulevaisuuteen ja varmistamassa, että myös meidän nuorten juristien ääni kuullaan liiton linjauksia tehtäessä. 2. Nuoren juristin arjessa on varmasti vastaajan taustasta riippuen useitakin epäkohtia niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Monien epäkohtien ratkaisemisen avaimet ovat etenkin yksityisellä sektorilla mielestäni korostuneen henkilö- ja työpaikkakohtaisia ja epäkohtia tulisi ratkoa näistä lähtökohdista (esim. 7