Nuoret Lakimiehet Vaaliextra 2015 - Page 6

Tutustu ehdokkaisiin Kristiina Lindholm 91 Oikeustieteen maisteri Valmistunut 2014 HY 1. Turhan moni uraansa aloittelevista lakimiehistä kokee Lakimiesliiton itselleen vieraaksi tai jopa yhdentekeväksi. Valtuuskuntaan tarvitaan lisää nuoria jäseniä, jotta nuorten juristien arkeen liittyviä ongelmia saadaan esille ja nuoret lakimiehet voisivat kokea liiton ajavan omia etujaan entistä paremmin. 2. Epäkohtia löytyy useampia, mutta varsinkin pienessä asianajotoimistossa työskentelevän näkökulmasta suurimpana uran alkuvaiheeseen liittyvänä ongelmakohtana näyttäytyy tällä hetkellä lupalakimiesjärjestelmän käyttöönotto. Lupalakimiesjärjestelmästä vastavalmistuville aiheutuvaa haitta-astetta saataisiin pienennettyä esimerkiksi sillä, että asianajotutkinnon voisi halutessaan suorittaa jo opintojen aikana ilman siihen nykyisellään liittyviä kustannuksia, vaikkapa osana yliopiston muuta kurssitarjontaa. 3. Vain äänestämällä voit vaikuttaa! Jesse Viljanen yksi kaipaa enemmän vapaa-aikaa kun taas toinen enemmän lisätuloja. Alalla vallitsee monenlaisia käytäntöjä, mutta valitettavasti harva tietää oikeasti millaisilla työehdoilla muut työskentelevät. Kun tieto kulkee jäseniltä liitolle ja liitolta jäsenille, on nuoren juristin helpompi valvoa etujaan. 3. Hiljainen tieto jakoon! Tuomas Rytkönen Asko Metsola 93 Lakimies Valmistunut 2012 HY 1. Haluan edistää nuorten asiaa Lakimiesliitossa. Mitä enemmän nuoria on valtuuskunnassa, sitä paremmin voimme vaikuttaa meille tärkeiden asioiden huomioimiseen Lakimiesliiton toiminnassa. 2. Epäoikeudenmukaisuus työelämässä. Koska Lakimiesliiton jäseninä on sekä työntekijöiden että työnantajien edustajia, on ratkaisuja haettava sitä kautta, että Lakimiesliitto aktiivisesti tuo esiin hyvin (lakimies)työntekijöitä kohtelevia työnantajia. Näin parhaat työnantajat ja parhaat kyvyt kohtaavat. 3. Nuoret ovat lakimieskunnan tulevaisuus. Minna Kauranen 92 Associate-lakimies Valmistunut 2014 HY 1. Lakimiesliiton ylimmässä päättävässä elimessä pitää saada myös nuorten ääni kuuluville. 2. Nuoret lakimiehet työskentelevät toisaalta samantapaisissa tehtävissä, mutta toisaalta varsin erilaisissa tehtävissä. Tämän lisäksi 6 Nulan hallituksessa pyrkimyksenä edistää nuorten lakimiesten asemaa ja tavoitteena on päästä jatkamaan samaa työtä myös valtuuskunnassa 2. Suurin epäkohta tällä hetkellä on vastavalmistuneiden tai uran alkuvaiheessa olevien lakimiesten työllistyminen, jota vaikeuttaa mm. lupalakimiesjärjestelmä. Nula on ollut antamassa lausuntoa koskien lupalakimiesjärjestelmän aiheuttamia ongelmia työllistymisessä ja tätä työtä tulee jatkaa. 3. Syytellen sotaan. 94 Syyttäjä Valmistunut 2011 TY 1. On tärkeää, että valtuuskunnassa on riittävä nuorten juristien edustus ja henkilöitä, jotka valvovat erityisesti nuorten lakimiesten edun toteutumista. Tällä hetkellä vaikutan 95 Lakimies Valmistunut 2012 TY 1. Vastaan Nuorten Lakimiesten hallituksessa erityisesti viihdepainotteisista tapahtumista, luontevana jatkona opiskeluaikojen Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n klubimestaruudelle vuosina 2009 ja 2010, mutta olen laadukkaan vapaa-ajan ohjelman lisäksi myös aidosti kiinnostunut nuorten juristien arjen parantamisesta. On tärkeää, että nuorilla lakimiehilläkin on omat edustajansa Lakimiesliiton ylimmässä päättävässä elimessä, koska muut valtuuskuntaryhmät eivät välttämättä osaa samaistua nuorempien kollegoiden huoliin tai ongelmiin. 2. Olen havainnut vastavalmistuneilla juristeilla olevan nykyään entistä hankalampaa työllistyä mielekkäästi eivätkä lupalakimiesjärjestelm