Nuoret Lakimiehet Vaaliextra 2015 - Page 2

Pääkirjoitus Lakimiesliitto tarvitsee nuorennusleikkauksen Teemu Oksanen Lupalakimiesjärjestelmän ongelmat, vastavalmistuneiden työttömyys, työaikakysymykset, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, julkisen sektorin määräaikaiset työsuhteet, oikeusavun epäselvät palkkionmaksukäytännöt. Siinä on lueteltu muutama nuoria juristeja viime aikoina askarruttanut ja huolettanutkin asia. Näihinkin asioihin voi vaikuttaa Lakimiesliiton kautta. Liitossa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta, johon valitaan jälleen tänä syksynä 44 jäsentä. Äänioikeutettuja ovat kaikki Lakimiesliiton jäsenet. Ei ole yhdentekevää, ketä valtuuskunnassa seuraavalla kaksi- vuotiskaudella istuu. Pitkään alalla toimineilla on toki kokemusta, mutta he eivät osaa aina huomioida alan kehitystä ja katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Nuorten Lakimiesten jäsenlehti ehdittiin jo haudata tiedotuksen siirryttyä entistä suuremmalta osin nettiin. Vaalien kunniaksi hallitus päätti kuitenkin julkaista tämän vaalierikoisnumeron. Erikoisnumeron tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman moni nulalainen ja muistuttaa äänestämisen tärkeydestä. Vaali käydään postivaalina. Luit oikein: postivaalina. Vaalitapa ei kuulosta näin nuoren lakimiehen korvaan kovinkaan helpolta, modernilta tai kustannustehokkaaltakaan. Olisiko vihdoin ollut aika siirtyä nykyaikaiseen nettivaaliin? Ehkä Lakimiesliittonkin siirtyy nykyaikaan tämän kaksivuotiskauden jälkeen ja syksyn 2019 valtuuskuntavaalit käydään sähköisesti. Nulan ehdokkaita äänestämällä tuokin tavoite on entistä lähempänä - nuorilla kun on ollut tapana virkistää liiton ajoittain kangistuneita kaavoja. Sitä odotellessa kehotan kuitenkin jokaista nulalaista täyttämään äänestyslomakkeen ja kiikuttamaan sen lähimpään postilaatikkoon. Hyvää vaalisyksyä! Nulan loistavat ehdokkaat esittäytyvät Nuorilla lakimiehillä on Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalissa 15 loistavaa ehdokasta. Jos et vielä tiedä, ketä äänestää, ohessa kaikkien ehdokkaiden vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Miksi haluat valtuuskuntaan? 2. Mikä on suurin epäkohta nuorten juristien arjessa ja kuinka siitä päästään eroon? 3. Vaalilauseesi. Arttu Piipponen 86 Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Valmistunut 2009 HY 1. Haluan vaikuttaa Lakimiesliiton toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Aiemmin olen ollut erilaisissa hallinnon luottamustehtävissä partioliikkeessä, ja nyt haluan antaa panoksen myös ammattikunnan asioiden hoitoon. 2. Suurin epäkohta on edelleen työaikakysymys asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa. Lakimiehenkin tehtävien on todettu kuuluvan 2 työaikalain soveltamisalaan, joten ehkäpä työsuojeluviranomaisten toimille tulee vielä jatkoa. Tällä välin Lakimiesliittokin voisi ottaa kantaa reilun työsuhteen kuvasta voimakkaammin. 3. Maailmanrauha! Ja jos sitä ei ihan heti saada, niin laitetaan joitakin pienempiä asioita sillä aikaa kuntoon. Kari Kuusisto 87 Ekonomi, oikeustieteen maisteri Valmistunut 2014 LY 1. Lakimiesliitossa on aina pidetty kiinni myös yksityisen sektorin työntekijöiden ja yrittäjien eduista, vaikka monet lakimiehet työskentelevät valtiolla. Tätä edunvalvonnan monipuolisuutta haluan vahvistaa sekä alumnitoimintaa opiskelijoiden kanssa, jotta vastavalmistuneilla olisi parhaat mahdolliset työelämävalmiudet. Olen koko 2000-luvun joko tehnyt päätöksiä tai auttanut niiden tekemisessä. 2. Kun valtio tarjoaa oikeusavun, avustajan pitää tietää, mitä kuluja siitä todellisuudessa maksetaan ja kuinka paljon. Tämä on tärkeää myös asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseksi. 3. Taattua osaamista ammattikunnan puolesta.