Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 9

nan oikeudellistuminenkaan ei ole pysähtymässä. Tältä kannalta oikeudellisen osaamisen kysyntää on taatusti jatkossakin. Tähän joku kyllä saattaa huomauttaa, että ICT-tekniik­ ka on jo tuonut valtaisan määrän monentasoista oikeudellistakin infor­ maatiota kenen tahansa ulottuville, eikä rajoja näy. Mihin siinä siis juris­ tia tarvittaisiin? Olisi silti kovin vas­ tuutonta neuvoa ketään tekemään vähänkään vaativampia oikeudellisia ratkaisuja vain internetiä selaamalla. Kaikki tiedämme, että amerik­ kalaistuminen näkyy oikeuselämässä monin tavoin — tosin usein enem­ män kansalaisten mielikuvissa kuin todellisuudessa. Valitettavasti yhdysvaltalainen oikeussalimiljöö valamiehistöineen alkaa olla kansa­ laisten ajatuksissa tutumpi oikeuden prototyyppi kuin omat kansalliset prosessimme eri tuomioistuimissa. Tässä olisi koululaitoksellakin paljon tehtävää, jo jokaisen oman edun vuoksi. Englannin kieli valtaa samalla alaa oikeuden arjessakin, ja monesti, vaikkakaan ei aina, sille on kyllä myös hyvät syynsä. Silti oikeusjärjestelmämme ylläpitäminen ja päivittäminen edel­ lyttää jatkossakin myös vahvaa oppija käsikirjojen sekä niiden pohjalla olevan lainopillisen tutkimuksen tuottamista kansalliskielillämme, to­ sin hieman oikeu